27 października 2008

Z serii: DLA MAŁŻONKÓW i nie tylko :))

Stosowanie Naturalnych Metod Planowania Rodziny wbrew naturze człowieka?Najwyższy czas, by rozstać się z błędnym wy­obrażeniem, jakoby stosowanie metod naturalnej regulacji poczęć wymuszało zachowania wbrew naturze. Badania porównawcze, obejmujące zacho­wania się zwierząt i ludzi w sferze płci, pozwalają określić jednoznacznie, że u zwierząt występuje sterowanie HORMONALNE (estrogeny są u małp rzeczywiście hormonami rui), podczas gdy u ludzi ma miejsce sterowanie KOROWE. Oznacza to, że program naturalnego planowania rodziny zastoso­wany u zwierząt byłby równoznaczny z pogwałce­niem ich natury.


Natomiast program ten wychodzi naprzeciw ludzkiej naturze z uwagi na zdolność PRZETWARZANIA, PRZEMIENIANIA I UWEWNĘTRZNIANIA surowych pobudzeń, napięć i pożądań. Wów­czas to pojawiają się charakterystyczne przeobra­żenia: elementarne podniecenie przemienia się we wzruszenie, pożądanie w bezinteresowny zachwyt, dążenie do przyjemności w odkrywanie radości.

Przypominają się słowa Owidiusza; Video meliora, proboque, deteriora sequor („Widzę i pochwalam to, co lepsze, lecz wybieram gorsze"). Jest to rzeczywisty dramat naszego (i nie tylko) pokolenia. Jeśli jednak zdobędziemy się na zgodę, by żyć w prawdzie, otwierają się przed nami pociągające perspektywy. Przede wszystkim jednak trzeba ten dramat sobie uświadomić, aby zaraz potem uruchomić twórcze możliwości, jakie w nas tkwią. Tylko wtedy nasza miłość pozostaje stale otwarta na życie.

Silnie nagłaśniany mit, że okresowe odstąpienie od zbliżeń w okresie naturalnej, cyklicznej płodności jest zachowaniem sprzecznym z naturą, odszedł do lamusa wobec badań porównawczych dotyczących zachowań seksualnych u małp naczelnych i u czło­wieka.

Cykliczność występuje w obydwu gatun­kach, hormony estrogenne (oestrus = ruja) także. U par małpich zależność nasilenia bądź osłabienia kontaktów seksualnych jest wyraźna. Krzywa aktywności kopulacyjnej silnie zwyżkuje w środko­wej części cyklu, zaś w pomiesiączkowej i poowulacyjnej fazie utrzymuje się na niskim poziomie.

U par ludzkich natomiast przejawy pobudliwości seksualnej, rejestrowane statystycznie, rozkładają się w przebiegu cyklu równomiernie. Wpływ estroge­nów nie zaznacza się. Tak więc u par ludzkich gotowość do zbliżeń intymnych nie wiąże się w szczególny sposób z fazą jajeczkowania, podczas gdy u naczelnych aktywność kopulacyjna ogranicza się do tego okresu.


Wyniki obserwacji porównawczych uzasadniają stwierdzenie, że u małp ma miejsce sterowanie hor­monalne, natomiast u ludzi sterowanie korowe. Oznacza to, że w gatunku homo sapiens w prze­biegu cyklu przeważa czas, w którym utrzymana aktywność seksualna służy budowaniu więzi. Stan gotowości do zbliżeń nie wykazuje powiązania z naporem hormonów estrogennych zwyżkujących w fazie owulacyjnej, lecz z czynnikami natury psychicznej, emocjonalnej i duchowej. W ten spo­sób ujawnia się wolność człowieka od nacisków popędu.

Fragment pochodzi z ksiażki:
Fijałkowski W. Niewykorzystany dar płci. Wyd WAM, Kraków 1997 s. 54-55. 60.


Zapraszam do komentarzy :))

Już niebawem autentyczne świadectwa osób stosujacych NPR!

23 października 2008

Księgarnia Internetowa - Tolle et lege
Książki warte Twojego czasu
starannie wybrane, sprawdzone, zrecenzowane
i z dostawą do domu


WEJDŹ TUTAJ
www.tolle.pl?pp=438

KSIĄŻKA DO POLECENIA

Zgwałcona 14-latka

walczy o prawo do aborcji, którego odmawiają jej okrutni obrońcy życia. W tej walce wspierają ją

szlachetni dziennikarze

"Gazety Wyborczej", "Newsweeka" i Radia TOK-FM.

Tak wyglądać miała sprawa, którą w czerwcu 2008 roku żyła cała Polska. Opowieść ta ma jednak niewiele wspólnego z prawdą. Była to stworzona na potrzeby mediów manipulacja, obliczona na to, by zmienić nastawienie Polaków do kwestii ochrony życia. W rzeczywistości nastolatka nie została zgwałcona, nie chciała aborcji, a do zabicia nienarodzonego dziecka zmuszali ją dorośli. Kulisy manipulacji, w której instrumentalnie posłużono się młodą dziewczyną i jej dzieckiem, odsłania dziennikarskie dochodzenie Joanny Najfeld i Tomasza Terlikowskiego.

Zostań OBSERWATOREM mojego Bloga


Mam wielką przyjemność zaproponować Tobie skorzystanie z funkcji: "obserwator mojego bloga". Jeśli chcesz, aby każda zmiana i aktualizacja na tym blogu nie uszła Twojej uwadze to mozesz skorzystać z tej funkcji umieszczonej po prawej stronie wiadomości, na górze. Przebieg zapisu jest bardzo prosty. Możesz występować tu jako oficjalna Osoba lub możesz pozostać Osobą Anonimową!


Będzie mi bardzo miło, jeśli skorzystasz z mojego zaproszenia :))